Chuyển đổi DVD để Touch

Hầu hết rắc rối-chuyển Đổi video miễn phí cho iPod và iPod Video. Nó có thể chuyển đổi hầu như tất cả các video phổ biến dạng như GẦN CẦN AVI, AVI, AVI, DOC iPod hỗ trợ bởi Bộ dạng Video, với vượt trội tốc độ và chất lượng cao. Không chỉ vậy, nhưng các vụ cũng giúp bạn áp dụng nhiều ảnh hưởng đến video của bạn. Thậm chí bạn có thể sử dụng năng phức tạp hơn, như lô chuyển đổi. Nó cũng có thể kết hợp nhiều video vào một video đó sẽ rất hữu ích, nếu bạn có một bộ phim trong đó có nhiều phụ tùng. Ngoài ra, nó rất đơn giản và tương thích. Cho dù bạn là một kinh nghiệm dùng hay một người mới, chương trình này sẽ làm cho các nhiệm vụ dễ dàng!